Sunday, January 22, 2012

Internet Banyak Mendatangkan Kebaikan Daripada Keburukan

Bersetujukah anda dengan pernyataan di atas dan berikan alasan-alasan yang munasabah bagi menyokong hujah anda.

Kita harus mengikut arus semasa yakni internet merupakan satu budaya baharu dalam masyarakat kini. Lantaran itu, internet tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang berunsur negatif tetapi sebaliknya untuk memastikan rakyat dan negara ini standing dengan negara yang lain dalam mengejar arus pembangunan semasa. Maka, ada pelbagai impak positif yang dibawa oleh internet.

Internet merupakan satu budaya baharu yang memudahkan kehidupan manusia terutama dalam aspek komunikasi atau berhubung secara langsung dengan orang lain. Hubungan antara saudara mara yang tinggal jauh daripada kita termasuklah di luar negara maka internet boleh digunakan. Internet menjadikan komunikasi lebih cepat dan berkesan lalu mengeratkan hubungan antara manusia pula.

Manakala buat pelajar pula, internet pula boleh menjadi satu perpustakaan besar atau maya yang memberikan manfaat kepada pelajar. Semua maklumat atau informasi ini seolah-olah berada dihujung jari pelajar sahaja untuk memperolehnya. Maklumat yang diperoleh ini menjadikan minda pelajar lebih terbuka dan kreatif dalam menghadapi cabaran kehidupan zaman moden ini.

Pada masa yang sama kemudahan internet kini menjadikan banyak urusan harian dilaksanakan terutama aspek pembayaran bil-bil semasa. Kita sudah boleh membayar bil-bil elektrik, air dan telefon serta membuat pindahan kewangan lalu menjimatkan masa dan tenaga manusia. Kemudahan sebeginilah yang mampu menjadikan kehidupan manusia lebih bermakna akibat penggunaan teknologi moden ini.

Selain itu, internet juga membolehkan pelajar membuat permohonan secara terus atau ?on-line? untuk memohon kerja, biasiswa atau memasuki universiti. Semua kemudahan ini mampu untuk diperluaskan dalam aspek lain pula seperti urusan dengan pihak kerajaan dan mungkin juga bidang lain. Kehidupan manusia sudah pasti akan berubah dengan adanya kemudahan internet yang sebegini.

Kesimpulannya, kita sebagai ahli masyarakat tidak boleh berfikiran sempit dan beranggapan bahawa sesuatu yang baharu itu membawa kesan negatif sahaja. Sebenarnya kesan baik atau buruk sesuatu perkara itu banyak ditentukan oleh manusia yang menggunakannya. Namun, dalam aspek internet lebih banyak impak positif yang dibawanya daripada negative kepada kehidupan manusia.


0 comments:

welcome to my blog